NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Påfyll: Taking charge on what you charge

Lær hvordan du bruker forslag/pitch, manus for prising og rollespillteknikker for å overbevise kundene dine om at du er den beste for jobben. Ikke den billigste.

Nyheter:

Tromsø Kommune benytter seg av tjenestedesign

Artikkel lånt fra www.tromsø.kommune.no

Ny metodikk former fremtidens hjemmetjenester

Som følge av økonomiske utfordringer innen helse og omsorg, samt en kommende eldrebølge, må fremtidens hjemmetjenester utformes på rekordtid. Allerede fra 1. februar 2019 testes en ny arbeidsmetodikk ved Midtbyen hjemmetjeneste. 

Lys er viktig!

Det har vi som bor i Nord-Norge forstått. 

NODA jubler i dag

På siste kommunestyremøte ble det formannskapets innstilling om driftstilskudd til NODA vedtatt. NODA tildeles 300 000 kr til drift.