NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA delegasjonen holder foredrag på begge dager av "Design and architecture: changing life quality"konferanse. 

Nyheter:

Presentasjon av NODA på Energetics

NODAs daglig leder har blitt invitert til å presentere oss på årets Energetics konferanse

I dagens BraBolig magasinet

Design og arkitektur er problemløsning

DOGA og Stortingsbesøk

Denne uken satser vi nasjonalt. Vi snakket samarbeid med det nasjonale senteret for design og arkitektur (DOGA) og presenterte vår organisasjon for våre politikkere fra Nord-Norge på Stortinget.