NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Påfyll: Mellom Rom (arkitektur), Svolvær

Mennesker beveger seg mellom rom og i ulike rom gjennom døgnet, årstidene og livet. Arkitektur kan utforme rommene slik at de legger til rette for de gode opplevelsene. 

Nyheter:

I dagens avis om vårt tjenestedesignprogram

På dette viktige området er nordnorske bedrifter dårligst i klassen. Nå vil hun gjøre noe med det!

Det politiske NODA

NODA er nå snart inne i sitt fjerde leveår og vi kan vise til betydelig aktivitet over hele landsdelen i denne perioden. På denne korte tiden har vi klart å etablere en medlemsmasse på nesten 780 medlemmer, fordelt på 130 bedrifter. 

NODA søker leder for arkitektur og byutvikling

NODA søker leder for fagområde arkitektur- og byutvikling

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av arkitektur og byplanlegging?