NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Designworkshop: Profilutvikling, Svalbard

Hvordan kommuniserer vi hvem vi er?

Kunsthall Svalbard og Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) inviterer til: Designworkshop om profilutvikling. 

Nyheter:

I dagens avis om vårt tjenestedesignprogram

På dette viktige området er nordnorske bedrifter dårligst i klassen. Nå vil hun gjøre noe med det!

Det politiske NODA

NODA er nå snart inne i sitt fjerde leveår og vi kan vise til betydelig aktivitet over hele landsdelen i denne perioden. På denne korte tiden har vi klart å etablere en medlemsmasse på nesten 780 medlemmer, fordelt på 130 bedrifter. Den enorme veksten viser behovet for organisasjonen, men gjør det desto mer tydelig at NODA vil trenge finansiell støtte for å opprettholde og videreutvikle formidlingen. 

NODA søker leder for arkitektur og byutvikling

NODA søker leder for fagområde arkitektur- og byutvikling

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av arkitektur og byplanlegging?