NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Nyheter:

I dagens Innomag Magazin om NODA til Tjeneste

Vil sette Nord−Norge på innovasjonskartet.

I nyhetene til Norges arktiske universitet UiT

Daglig leder i NODA, Michele Widerøe, er hentet inn som næringslivsmentor ved UiT. Målet er å minske avstanden mellom akademia, bedrifter og kommuner.

Hva trenger vi for å utvikle de fantastiske mulighetene vi har i nord?

For å legge til rette for innovasjon og utvikling, lanserte vi i år regionens første tjenestedesignprogram for designere, offentlig og privat sektor. I februar inviterer vi til konferanse om tjenestedesign hvor du får se resultatet av det intensive innovasjonsprogrammet. Se mer om programmet her: