NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Byutviklingskveld med Mediehuset iTromsø

"Smart By" er en urban utviklingsvisjon for å skape effektive, grønne og gode plasser å bo. iTromsø og NODA har gleden av å invitere til byutviklingskveld med nøyaktig det som tema. "Hvordan kan Smart Cities-tenkningen benyttes for å gjøre Tromsø til en bedre by å bo i?"

Nyheter:

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved universitet i Arkhangelsk.

Kronikk i dagens Nordlys og Avisa Nordland

DESIGNLANDET

Nord-Norge er en tredjedel i areal og tross bare en tidel av landets befolkning. Det forventes mer verdiskapning fra nord. Design og arkitekter er gode redskaper for verdiskapning. Vi må satse mer på det! 

Reise til Arendalsuke

Politiske debatter om temaene design, arkitektur og byutvikling var det som sto på agendaen for oss under Arendalsuka. Vi skulle likt å sett noen representanter fra vår egen region, både i ekspertpanel og blant politikerne. Vi er allikevel glade for å ha kunne deltatt som representanter for Nord-Norge og gitt stemme til bransjen i nord.