NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Tjenestedesign-workshop for reiselivsnæringen

Som en del av reiselivskonferansen, SNOW 2017, inviterer NODA og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser til workshop i tjenestedesign rettet mot reiselivsnæringer. Workshopen vil gi deg et konkret arbeidsverktøy for å skape bedre opplevelser for dine kunder og sluttbruker

Nyheter:

Jurymedlem for designprisen

NODA har blitt invitert til å sitte i juryen for designprisen for Saltenregionen.

Vi har holdt foredrag om tjenestedesign for UIT

Forrige uke var NODA på Forskningsparken i Tromsø for å holde foredrag om tjenestedesign. 

I dagens avis om folkemøtet Vervet

Snart kan du se arkitektenes forslag for Vervet