NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Bakgårdsfest - Tromsø 2017

Årets bakgårdsfesten går av stabelen i 24.juni og denne gangen i Macks' bakgård!

Nyheter:

I dagens avis om Bakgårdsfest

Inviterer til street art i byens bakgård

I dagens avis (Sortland) - Næringshage i design-samarbeid

SORTLAND: Fabrikken Næringshage har innledet et samarbeid med Nordnorsk

senter for design og arkitektur (NODA) for å etablere en arena for design og arkitektur i Vesterålen og Lofoten.

Jurymedlem for designprisen

NODA har blitt invitert til å sitte i juryen for designprisen for Saltenregionen.